Over Thanos

Nico Plat Thanos is in 2016 door Nico Plat opgericht. Nico is van huis uit informaticus. Hij heeft gestudeerd aan de TU Delft en is daar ook gepromoveerd. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de toepassing van formele methoden voor software ontwikkeling. Na zijn promotie-onderzoek is hij voor IT-dienstverlener Capgemini gaan werken. Daar heeft hij zich op diverse vlakken verder ontwikkeld, waaronder het vakgebied (enterprise) architectuur. Ook heeft hij er gedegen kennis opgedaan van het toepassingsgebied intelligent transportation systems (ITS) en mobiliteit. In 2000 ging hij voor een kleinere IT-dienstverlener werken, van 2009 tot eind 2015 als technisch directeur. Uit de wens om een meer directe betrokkenheid en inzet bij klanten te creëren is Thanos ontstaan.

Thanos is actief op de gebieden enterprise en informatie-architectuur, software engineering, en Intelligent Transportation Systems/mobiliteit. De geleverde diensten kunnen worden samengevat onder de noemer consultancy. Te denken valt onder meer aan het uitwerken en ontwerpen van zowel "as-is" als "to-be" architecturen, het maken van PSA's (project start architecturen), informatiemanagement, het ondersteunen van IT-projecten vanuit een architectuur-invalshoek, het geven van IT(-technische) adviezen, het schrijven en reviewen van projectvoorstellen en technische documentatie, uitvoeren van audits, het coachen van software-teams, enzovoorts.


Thanos is een Griekse jongensnaam, die “nobele” betekent.

Professional Scrum Master I      TOGAF 9 Certified      Archimate 3 Practitioner      SAFe 4 Certified Agilist