Thanos biedt....

Enterprise Architectuur Software Engineering ITS/Mobiliteit
Enterprise architectuur vormt de basis van uw bedrijf en zorgt voor een goede aansluiting met de IT-infrastructuur. Dit is nodig om uw diensten op de beste en meest efficiënte manier te kunnen leveren. Thanos heeft de kennis en ervaring om u hierbij te ondersteunen, en u te helpen met architectuur die structureert, inzicht geeft, en het nemen van goede, onderbouwde beslissingen mogelijk maakt. Software engineering is een fundamentale discipline die zich met de complete levenscyclus van software bezig houdt. Alle aspecten die leiden tot onderhoudbare en kwalitatief hoogwaardige software komen aan bod. Thanos levert adviesdiensten op talrijke vlakken: kwaliteitsmanagement, software processen en formele specificaties/modellering zijn slechts een paar voorbeelden. Ook het geven van trainingen en het schrijven van projectvoorstellen behoren tot het portfolio. De diensten die Thanos levert zijn onafhankelijk van het toepassingsgebied, en Thanos bezit dan ook kennis en ervaring die is opgedaan in diverse markten. Het domein ITS (Intelligent Transportation Systems) en mobiliteit, in het bijzonder verkeersmanagement, heeft echter onze bijzondere aandacht: ook voor vakkennis op dit gebied kunt u bij Thanos terecht.